Over ons

Over ons

Samen Doen, centrum voor vaktherapie is een samenwerkingsinitiatief van Maud van Oorschot en Berry Jurriëns. Vanuit een gezamenlijke visie over hoe zij zorg aan hun cliënten willen leveren en het geloof in de kracht van hun vak bundelen zij hun krachten onder een overkoepelende naam.

Beiden zijn ervaren en betrokken vaktherapeuten in de regio Den Bosch met bloeiende en groeiende praktijken. Maud heeft haar praktijk als drama- en speltherapeut en Berry als psychomotorisch therapeut.  

Samen Doen, centrum voor vaktherapie bestaat uit twee individuele praktijken waarbinnen meerdere collega therapeuten werkzaam zijn. Al geruime tijd zetten zij elkaars expertise in bij de behandeling van hun cliënten. Door de korte lijnen met elkaar en binnen hun netwerk leveren zij zo efficiënt mogelijke zorg, waarbij de cliënt altijd centraal staat.

Zij werken, waar nodig en/of gewenst, samen met huisartsen, praktijkondersteuners, GGD, GGZ, consulenten van de gemeentes, orthopedagogen, psychologen, psychiaters, scholen, eventuele andere betrokkenen en natuurlijk met elkaar.

Maud van Oorschot | www.maudvanoorschot.nl
Berry Jurriëns | www.pmtdenbosch.nl