Samen Doen
Verwijzers

Verwijzers

Niet alle problemen zijn op te lossen door er alleen over te praten.

Wij bieden behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren, ouders en volwassenen.
Afhankelijk van de problematiek en de behandeldoelen kunnen de behandelingen

  • kortdurend klachtgericht zijn;
  • inzicht gevend zijn waarbij gekeken wordt naar de aard en oorzaken van de problemen;
  • gericht zijn op het leren omgaan met problematiek en het voorkomen dat de problemen verergeren.

De doelstellingen van de behandeling worden afgestemd in overleg met de cliënt.

Hulpvragen waarmee gewerkt wordt liggen op sociaal, emotioneel of gedragsmatig vlak.
Onze vaktherapeuten onderkennen, signaleren, observeren, ondersteunen en behandelen problemen op het gebied van:

  • Zelfwaardering en zelfexpressie
  • Autonomie en assertiviteit
  • Verwerking en rouw
  • Observatie ten behoeve van aanvulling op diagnostiek

Voorbeelden van specifieke behandeldoelen kunt u vinden op de website van onze praktijken.

Vaktherapie kan onafhankelijk worden geïndiceerd, maar ook een goede aanvulling vormen op verbale therapieën.

Vergoedingen:

De behandelingen kunnen op de volgende manieren worden vergoed:

  • Vanuit de aanvullende verzekering kan een deel van de behandeling worden vergoed.
  • Vanuit de gemeente wanneer er een indicatie is afgegeven voor vaktherapie. De praktijken zijn gecontracteerd met de gemeenten in de regio Noord Oost Brabant.